หมวดหมู่: ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม


วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect ง่ายๆ ภายใน 3 นาที 2022

แน่นอนว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคน ต้องคุ้นเคยกับคำว่า ประกันสังคมกันอยู่แล้ว เนื่องจากมันคือ สวัสดิการที่ทางรัฐ ผ่านสํานักงานงานประกันสังคมมอบให้กับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโดยมันคือเงินทุนเพื่อช่วยประกันความเสี่ยงในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และหรือกรณีเสียชีวิต ให้ยังสามารถมีรายได้หรือเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้รัฐยังได้มีโครงการ 33 เรารักกัน ที่เป็นโครงการเยียวยาโควิด-19 ของรัฐบาลสำหรับผู้ประกันตน ม.33

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ประกันสังคมคืออะไร 

อย่างที่รู้กันดีว่าผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมทุกเดือน เดือนละไม่เกิน 5% ของรายได้ หรือไม่เกิน 750 บาท/เดือน โดยเราสามารถแบ่งสิทธิ์ประกันสังคมออกได้เป็น 3 ประเภท

 • สิทธิประกันสังคมมาตรา 33 : ผู้ประกันตน ม.33 จะต้องเป็นลูกจ้างหรือพนักงานประจำ อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
 • สิทธิประกันสังคมมาตรา 39 : บุคคลที่เลิกเป็นลูกจ้างประจำหรือลาออกจากงาน โดยเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และลาออกมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • สิทธิประกันสังคมมาตรา 40 : ผู้ประกันตนที่เป็นอิสระ ที่ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ  15 – 60 ปี

ประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ ประกันสังคมรักษาอะไรได้บ้าง ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ประกันสังคม จะต้องตรวจสอบสิทธิประกันสังคมก่อนว่า ได้การสมทบทุนประกันสังคมมามากว่า 3 เดือนหรือยัง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อาจจะต้องมองหาเงินกู้อนุมัติเร็วเพื่อนำมาใช้จ่ายแทนการได้รับสิทธิ์ โดยสิทธิ์ประกันสังคมจะครอบคลุมในเรื่องของ 

 • สิทธิประกันสังคมรักษาพยาบาล

สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ โดยในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากเหตุที่ไม่ใช่จากการทำงาน ก็จะได้รับเงินค่ารักษาหรือเงินชดเชยสำหรับทายาทอีกด้วย

 • สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร

ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนหญิงหรือผู้ประกันตนชาย ที่มีภรรยาไม่ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม สามารถตรวจสอบผู้ประกันตนของประกันสังคมรับค่าคลอดบุตรและรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ต้องยอมรับว่าการคลอดบุตรนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากหากไม่มีสิทธิประกันสังคมหลายๆ ครอบครัวต้องทำการกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย หรือกู้สินเชื่อจากสถาบันทางการเงินอื่นๆ

 • สิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ 

มีสิทธิ์เลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพได้เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์

 • สิทธิประกันสังคมว่างงาน

ผู้ประกันตนที่ว่างงานต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานและยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ณ สำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วัน เพื่อรับเงินชดเชย และสามารถรับการจัดหางานใหม่ได้ด้วย การได้รับเงินส่วนนี้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานได้ค่อนข้างมากโดยที่ไม่ต้องมองหาสินเชื่อไหนอนุมัติง่าย เพื่อกู้ยืมมาเป็นค่าใช้จ่าย

วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ผ่าน SSO Connect ภายใน 3 นาที 2565

แอพเช็คประกันสังคม SSO Connect มีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชั่นยืนยันสิทธิ์การใช้งานแทนบัตรประกันสังคมและการช่วยตรวจสอบผู้ประกันตนของประกันสังคมของคุณว่า จ่ายมาเท่าไหร่ ใช้งานไปเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่แล้ว ยังสามารถใช้เพื่อเลิกโรงพยาบาลที่จะใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้อีกด้วย โดยคุณสามารถเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ได้ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชั่น SSO Connect 
 2. เช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชนและกรอกรหัสผ่าน 
 3. เลือกหัวข้อ “การเบิกสิทธิประโยชน์”
 4. ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันอนุมัติสิทธิ โดยเมื่อถึงวันที่กำหนด ยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิโดยอัติโนมัติ

เท่านี้คุณก็สามารถตรวจสอบผู้ประกันตนของประกันสังคมได้ง่ายๆแล้ว หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso ประกันสังคม ได้เลย