สปสช.ให้คุณตรวจสอบและย้ายสิทธิบัตรทอง ผ่านมือถือได้ทุกที่ ปีละ 4 ครั้ง#สปสช.ออกแอปให้ปลี่ยน รพ.
ตามสิทธิบัตรทองผ่านมีอถือได้แล้ว

#การย้ายสิทธิบัตรทอง ระบบจำเป็นต้องให้ทนลงทะเบียน ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตร วันเดือนปีเกิด ก่อนเปลี่ยนหน่วยบริการได้ด้วยตนเองและเพื่อความสะดวกในการเข้าไช้บริการครั้งถัดไป สำหรับวิธีใช้งานแอปฯ สปสช.นั้น

“วิธีใช้งานแอป สปสช.”
#ก่อนอื่นผู้รับบริการต้องโหลดแอปฯ “สปสช” จากใน App Store หรือ
Google Play Store มาติดตั้งในมือถือก่อน ค้นหาโดยพิมพ์คำว่า “สปสช” เมื่อเข้าไปใช้ระบบจะให้ยืนยัน พิสูจน์ตัวตนด้วยการลงทะเบียนก่อน โดยบันทึกหมายเลข 13 หลัก จากบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด และตัวอักษร 2 ตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษกับเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน 10 หลัก (laser code) พร้อมกับใส่หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับ one time password (OTP) จากระบบมาลงทะเบียน จากนั้นก็สามารถข้าไปใช้ปุ่มฟังก์ชันเปลี่ยนหน่วยบริการได้เลย นอกจากนี้หากเข้าไปกดที่ปุ่มฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิผู้ใช้บริการสามารถดูได้ว่า ณ ปัจจุบันตัวเองมีหน่วยบริการประจำที่ไหน ถ้าไม่พอใจ ก็เปลี่ยนโดยคลิกที่ปุ่มฟังก์ขันเปลี่ยนหน่วยบริการ ระบบจะแสดงให้เห็นเฉพาะหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้าน ที่รับขึ้นทะเบียนให้ใช้บริการได้เลือกลงทะเบียน และในกรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน สามารถถ่ายภาพบิลค่าน้ำค่าไฟหรือหนังสีอรับรองของเจ้าบ้านแนบมาระบบได้ จะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ไม่ต้องไปที่หน่วยบริการ
#การเปลี่ยนหน่วยบริการสามารถทำได้ 4 ครั้งต่อปี ไม่จำกัดเรื่องความถี่ห่าง
ขึ้นกับความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ
#นอกจากฟังก์ชันเปลี่ยนหน่วยบริการประจำแล้ว แอปฯ #สปสช.ยังมีฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิของผู้รับบริการ
#การตรวจสอบสิทธิของคนในครอบครัว มีโปรแกรมสร้างสุข ซึ่งเป็นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของ สปสช.เขต 13 กทม. สำหรับนัดหมายฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรองต่างๆ และมีกล่องข้อความ สำหรับรับข้อมูลข่าวสารจาก สปสช.อีกด้วย